حمام آفتاب و شنا بعد از جراحی بینی

حمام آفتاب و شنا بعد از جراحی بینی

مطالب جراحی زیبایی بینی و جراحی فک دکتر امیر حسین محمدی مفرد
تعداد 118

بعد از جراحی بینی می توان شنا کرد؟

1 بهمن 1400
زمان مطالعه : < 1 دقیقه
مشاهده کامل