من دو هفته پیش عمل  رینوبلاستی یا عمل بینی انجام داده ام .میخواهم الان قرص رآکوتان بخورم. میخواستم بدونم مشکلی نداره؟