سلام آقاى دکتر ٤٢ سال سن دارم و پوست نازک و بینی استخوانی/ در سن ٢٥ سالگی جراحی کردم به روش بسته بینی من سوراخهاش طبیعی بود ولی بعد از جراحی بسمت بالا کشیده شده و از طرفی افتادگی کلوملا هم دارد که زاویه آن سربالاست! راهی وجود دارد که سوراخها کمی پایین بیاد چون از روبرو خوکی هست، و بدون افزایش زاویه، افتادگی کبوملا بهتر بشه؟ آیا بنظر شما قسمت زیر نوک برای ایجاد ظاهر بهتر، نیاز به پیوند غضروف دارد و از کجا؟