سلام میخواستم بپرسم که اگردر اثر تصادف قبلی ، جای بخیه ها روی بینی مانده باشد آیا با عمل زیبایی بینی از بین میره؟ واگر نه برای برطرف شدن آن چه کارباید کرد؟