سلام من رشته ام تربیت بدنیه با عمل زیبایی بینی مشکل ایجاد نمیشه؟