سلام دکتر میخواستم بدونم این تبلیغاتی که بعضی سایت ها شبکه ها برای کوچک کردن بینی گوشتی هست راسته؟