سلام دکتر من 1 ماه میشه که بینیمو عمل کردم ولی فعالیتی مثل رقص در د 10 دقیقه داشتم میخوام ببینم مشکلی برام پیش میاد؟