سلام دکتر، پوست بینی من بعلت جوش های قبلی دچار منافذ زیادی در دوطرف و بالا شده ضمن اینکه بینی ام بزرگ و استخوانی است. میخواستم بدونم آیا با انجام عمل و کوچک شدن بینی این منافذ بسته می شوند؟