سلام اقای دکتر من سال ٨٣جراحی کردم و از همون ابتدا بعد عمل از فرم نوک بینیم راضی نبودم خیلی مربع شده و با صورتم هماهنگ نیست به نظرم و باعث شده طول بینی بلندتر از قبل حتی به نظر برسه و مشکل دیگه اینکه قوزش کانلا برطرف نشده میخواستم بپرسم که امکان حل نشکلم هست؟از اینکه بدتر بشه خیلی میترسم