دکتربعد از عمل جراحی بینی ممکنه برام مشکل بویایی پیش بیاد؟