در رابطه با عمل زیبایی گوش سوال داشتم میخواستم بدونم طول درمانش چقدره؟