ببخشید اقای دکتر من بعد از عمل ی ضربه محکم خورد به بینیم بعد طرف سمت چپش درد شدیدی گرفت میخواستم بدونم بای