با سلام من یک سال پیش عمل زیبایی بینی انجام دادم هیچ مشکلی هم از نظر تنفس و ظاهر نیست اما بسیار طبیعی است اگر بخوام میشه تو مطب نوک بینیم رو کوچیک تر کنم