با سلام حدود شش سال پیش عمل بینی انجام دادم ولی کمی بینی ام کج شده و قسمت پایینی بینی باریکتر از بالای بینی است آیا امکان دَارد این ایرادات رفع شود؟؟